Nodal Officers List

In the interest of all participants and to ensure smooth communication, we advise all participants to reach out to their respective Nodal offices upon registering.

Details are as follows:

Sr No State/ UT Name Name of State Officer Mobile of State Officer
1 Arunachal Pradesh Prakash Ji 9425042477
2 Andhra Pradesh R. Venkatesham 9515102356
3 Bihar Jyotsna Kumari 7979040358
4 Chandigarh Vikram Rana 9417140290
5 Delhi Nutan Duggal 9899640966
6 Dam Diu and Dadar Haveli Manish 9228232456
7 Haryana Anil Kaushik 8708395001
8 Jammu and Kashmir Mohd Zusaf Dar 7780861818
9 Jharkhand Rita Bhagat 9431102788
10 Karnataka Satish Sajjan 9611864445
11 Kerala Satheesh Kumar 7994702738
12 Ladakh Mr. Tashi 9622975552
13 Manipur Jackie Ruivah 7085523788
14 Madhya Pradesh Vinod Pradhan 9425008191
15 Pondicherry Rajan 9486084714
16 Punjab Sourabh Lakhanpal 9814371768
17 Rajasthan Narender Bhuriya 9982235351
18 Sikkim Sibasis Banerjee 7278766971 / 8240138882
19 Tamil Nadu M N Nataraja 9480392655
20 Tripura Shyam Sunder Kashyap 9419210579
21 Uttar Pradesh CP Singh 9918002022
22 Uttarakhand S.K Jairaj 8865822662